• hello@eidea.digital | ☎ 312 800 9564

Back

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір замовлення/покупки товару (далі – Товар), завантаженого на сайті www.eidea.digital (далі- сайт Інтернет-сервісу). Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Сформувати/Додати у кошик та Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та/або через смс-повідомлення.

Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі- продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, шо містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об’єкт угоди сторін, який був попередньо завантажений покупцем на сайті Інтернет-сервісу та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-сервіс – сайт Продавця за адресою www.eidea.digital створений для укладення договорів на придбання електронних/цифрових макетів для електрониної пошти (email) та виконання послуг з email маркетингу, на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, шо представлений на сайті Інтернет-сервісу для цілей, шо не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-сервісу, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті Інтернет-сервісу.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-сервісу Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім’я Покупця:

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця), або адреса відділення кур’єрської компанії «Нова Пошта»;

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Розмір, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються при завантаженні матеріалу Покупця на сайті Інтернет-сервісу.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при замовленні друку на сайті інтернет-сервісу.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п.3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-сервісу.

3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну ДІЇ Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його ДІЇ. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-сервісу. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ або у інщій валюті, згідно з середнім курсои НБУ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-сервісу не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-сервісу.

4.6. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.

4.8. Право власності Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем на вказану Покупцем при замовленні електронну пошту, без права перепродажу Товару.

4.9. Доставка Товару відбувається шляхом надсилання Товару на електронну адресу Покупця, вказану при оформленні замовлення.

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-сервісу. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-сервісу.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення Товару

6.1. Товар не підлягає обміну та поверненню після отримання його на електронну пошту. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.


6.3. Сторони, розуміючи специфіку послуг, що надаються за цим Договором, домовились, що будь-які претензії і рекламації Замовника, пов’язані з незадовільним виконанням Робіт/наданням Послуг за Договором, приймаються Виконавцем виключно протягом строку їх надання в письмовій формі, але не пізніше 5 (п’яти) діб від дня виявлення Замовником будь-якого порушення.


6.4. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, шляхом переговорів.


6.5. Якщо вказані суперечки та/або спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові ДІЇ, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-сервісу при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну ДІЇ такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

8.4 Якщо вироблений/виготовлений (створений) у ході виконання Робіт/надання Послуг результат таких Робіт/Послуг є об’єктом інтелектуальної власності, майнові права на такий об’єкт інтелектуальної власності належать/передаються/надаються Покупцеві без права подальшого продажу.

8.5. Беручи до уваги те, що немайнові права інтелектуальної власності (у тому числі право на визнання авторства) не підлягають відчуженню, Сторони також погоджуються з тим, що як протягом строку дії цього Договору, так і протягом необмеженого періоду після його припинення (незалежно від причин припинення) Виконавець матиме право використовувати об’єкти інтелектуальної власності, створені під час надання Послуг за цим Договором, (у тому числі об’єкти, що містять знаки для товарів і послуг, логотипи, фірмові найменування Замовника), наступними способами:
– розміщувати в портфоліо для подальшого представлення існуючим і/або потенційним клієнтам/партнерам тощо як власних авторських розробок;
– представляти на різних публічних заходах (наприклад: фестивалях, конкурсах реклами тощо) як власні авторські роботи;
– розміщувати на сайті Виконавця в мережі Інтернет;
– здійснювати інші дії, що ідентифікуються як «демонстраційний показ»; використовувати назву, логотипи, фірмові найменування Замовника у списку своїх клієнтів/партнерів.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.