• biuro@eidea.digital | ☎ 573 580 735

Back

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest

eidea.digital – kreatywna agencja cyfrowa

NIP: 3109415755

64-100 Leszno, ul. Energetyków 6, Polska

tel. +48 81 625 463

e-mail: daneosobowe@eidea.digital .

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych:
1. wysyłanie newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi naszej działalności, produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
2. udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami wykorzystując formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
3. wyświetlanie reklam spersonalizowanych, zapisywanie danych w plikach cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
4. zapewnienie tzw. rozliczalności, czyli wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okresy określone w przepisach polskiego prawa,
5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach polskiego prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało      brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłania newslettera lub wyświetlania reklam spersonalizowanych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami e-mailowo: daneosobowe@eidea.digital z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.