• biuro@eidea.digital | ☎ 573 580 735

Back

Polityka odstąpień

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

BEST-REVIEW LTD

85 GREAT PORTLAND STREET FIRST FLOOR
LONDON
ENGLAND W1W 7LT

Company Number: 14133239

  1. Termin 14-sto dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.